อีซูซุ ฉลองยอดขาย 555,555 คัน ลุ้น100 รางวัล


แคมเพจ์นฉลองยอดขาย 555,555 คัน ลุ้น 100 รางวัล 5 ล้านบาท

  เพื่อเป็นฉลองความสำเร็จในการจำหน่ายรถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” ครบ 555,555 คัน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดได้จัดแคมเพจ์นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์” โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯจะทำการจับรางวัล 3 ครั้ง
 จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2558  ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ
 จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2558      ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ
 จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2558    ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

รายละเอียดของรางวัลทั้ง 3 ครั้ง 
 รางวัลครั้งที่ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อรถปิกอัพ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์ ครั้งละ 30 รางวัล       
 รางวัลครั้งที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อรถปิกอัพ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์ ครั้งละ 30 รางวัล       
 รางวัลครั้งที่ 3 บัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อรถปิกอัพ ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์เดย์ไลท์ ครั้งละ 40 รางวัล                 

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 100 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท 

ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 10 ตุลาคม 2558

*เงื่อนไข
- ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวจากการจับรางวัล
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องออกรถภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % หรือตามกฎหมายกำหนด
- พนักงานและครอบครัวของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ผู้จำหน่ายอีซูซุ/บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
- ผลของการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวัน โทร 02-444-1114
Facebook : icckfanpage
LINE : isuzucck 
‪#‎isuzucampaign‬