อะไหล่

เรือนไมล์

Part Number : 1831204880
รุ่นที่ใช้ : FVM/FXZ/FTR
ราคา : 3,450 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สายดึงเบรคมือท่อนล่าง

Part Number : ฝั่ง R 8980070101  / ฝั่ง L 8980070111

รุ่นที่ใช้ : D-MAX 2003-20011 4x4 HR
ราคา : 765 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ไฟท้าย ขวา

Part Number : 8980343240
รุ่นที่ใช้ : NLR
ราคา : 1,200 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ไฟเลี้ยวหน้า ขวา

Part Number : 8980108910
รุ่นที่ใช้ : NQR
ราคา : 2,920 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

กระจกข้างขวา

Part Number : 8973957310
รุ่นที่ใช้ : D-Max  ปี 2003 - 20014
ราคา : 1,750 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กระจกข้างซ้าย

Part Number : 8973957280
รุ่นที่ใช้ : D-Max  ปี 2003 - 20014
ราคา : 1,720 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ไฟหน้าตาเพชรข้างซ้าย

Part Number :  8979174200
รุ่นที่ใช้ : Dragon Eye ปี 2010
ราคา : 1,850 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ป้ายติดท้ายรถ ISUZU DDI

Part Number : 8973700840
รุ่นที่ใช้ : D-Max  ปี 2003 - 2014
ราคา : 110 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โลโก้กระจังหน้ารถ ISUZU

Part Number : 8973700600
รุ่นที่ใช้ : D-Max  ปี 2003 - 2014
ราคา : 505 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Steering Wheel

Part Number : -
รุ่นที่ใช้ : -
ราคา : - บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ไดชาร์จ 90A/12V

Part Number : 8973618710
รุ่นที่ใช้ : TFR/D-Max  ปี2005-2006
ราคา : 14,253 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%