สายดึงเบรคมือท่อนล่าง

Part Number : ฝั่ง R 8980070101  / ฝั่ง L 8980070111

รุ่นที่ใช้ : D-MAX 2003-20011 4x4 HR
ราคา : 765 บาท

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%