อีซูซุชัยเจริญกิจ กับกิจกรรมดีๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 

ประมวลภาพกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ทางบริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา
โดยคุณนันทนา  กฤตยากรนุพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมจัดซุ้มแจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง รวมไปถึงยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559