อีซูซุชัยเจริญกิจ ISUZU CCK Privilege Trip" กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น

 

กิจกรรม "ISUZU CCK Privilege Trip ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 " กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น

 

         ในวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2559 อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัดได้จัดกิจกรรม " Privilege Trip " ครั้งที่ 9 ณ เมือง โตเกียว–ฮาโกเน่ 5 วัน 3 คืน ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยภายในทริปได้ไปสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ในอดีตฟูจิเคยเป็นฐานทัพของเหล่าซามูไรมาก่อน ในปัจจุบันฟูจิถูกรับรองให้เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกไปแล้ว และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของญี่ปุ่น

  เขียนคำอธิษฐานขอพรลงแผ่นป้ายที่ศาลเจ้าโคมิทาเกะ เที่ยวหมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ย้อนเวลาไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

  โดยตลอดสองข้างทางถูกขนาบด้วยทะเสาบอาชิ ส่วนฉากหลังคือความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมทะเลสาบที่เกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ มีภูมิทัศน์สวยงามรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้อุดมสมบูรณ์

 วัดโคโตกุอิน นำท่านนมัสการ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ หรือ ไดบุทสึ แปลตรงตัวได้ว่า “พระพุทธองค์ใหญ่” ต่อด้วยนั่งรถไฟด่วนชินคันเซน หรือ “รถไฟหัวกระสุน” แบบซิลๆ ด้วยความเร็ว 240 ก.ม. / ช.ม เพื่อ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว

  แวะศาลเจ้าเมจิ ที่คนโตเกียวเคารพนับถือและมาขอพรช่วงปีใหม่มากที่สุด และ วัดอาซะกุซ่า วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในมีพระพุทธรูปทองคำของเจ้าแม่กวนอิม ชมโคมไฟยักษ์ซึ่งมี ความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นช้อปปิ้งบนถนนคนเดินนากามิเซะ ตามรอยละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ที่เมืองเก่าซาวาระ , เรื่อง “The Rising Sun” (2014) และเรื่อง “ฟัดจังโตะ” (2013) ที่วัดนาริตะซังชินโชจิ

  ตามด้วยไหว้ศาลเจ้าคาโทริ เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคาโทริกว่า 100 แห่งทั่วทั้งญี่ปุ่น สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของศาลเจ้าคาโทริ คือ อาคารสีดำ และประตูสีแดงเข้ม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1700 พร้อมอาหารที่พักสุดหรู ตลอดระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ที่ทาง อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส มอบให้แก่ลูกค้า VIPทุกๆท่านเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส มาตลอด 22 ปี

 ประมวลภาพกิจกรรม " Privilege Trip " ครั้งที่ 9