กิจกรรม ISUZU CCK "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560"

 

"กิจกรรม ISUZU CCK "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560"


      เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 60 ณ. ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560


ภายใต้แนวคิด "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ"พร้อมมอบรางวัล ประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องให้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เป็น "ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560" และองค์กรเอกชนผู้สนับสนุน การดำเนินด้านผู้สูงวัย แก่ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด และองค์กรชั้นนำอีก 20 องค์กร