กิจกรรม ISUZU CCK "พิธีตั้งศาลพระพรหม สาขากิ่งแก้ว"

 

"พิธีตั้งศาลพระพรหม สาขากิ่งแก้ว"


      คณะผู้บริหาร ระดับสูง โดยท่านประธาน ดร.ปราณี เผอิญโชค ให้เกียรติร่วมเป็นประธาน พิธีตั้งศาลพระพรหม ณ โชว์รูม อีซูซุ ซีซีเค สาขากิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560