เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ TTR

เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ TTR  1. การเพิ่มคุณภาพงานพ่นสี เพื่อให้ทนต่อการเกิดสนิม

   เทร็ก ไทยรุ่ง ใช้กระบวนการ Short bust โดยยิงเม็ดเหล็กปรับผิวงานก่อนทำสีจริง เพื่อให้สีที่พ่นติดทนนาน สำหรับสีพ่น Top Coat ใช้สีประเภทผสมยูรีเทรนชนิดเดียวกับสีที่ใช้พ่นรถยนต์ ช่วยเพิ่มความสวยงามและความคงทน ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา โดยมีโรงทำสีแบบมาตราฐานเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์2. การประกอบตัวถังบน Jig เพื่อป้องกันความเสียหายของแชสซีส์

   ชิ้นงานแต่ละชิ้นจะนำมาประกอบบน Jig แล้วจึงนำไปวางบนแชสซีส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของตัวแชสซีส์