ประกาศรายชื่อผู้โชคดี นัดหมายล่วงหน้าลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน ประจำเดือน มิ.ย. 60

 

"นัดหมายล่วงหน้าลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน"

          เพียงโทรจองนัดหมายล่วงก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน “ศูนย์บริการอีซูซุซีซีเค ซ่อมด้วยช่างมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาตรฐานอีซูซุ”
มีสิทธิ์ลุ้นรับ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
1. นัดหมายเข้ารับบริการ วันที่ 1-30 มิ.ย.60 จับรางวัลวันที่ 6 ก.ค.60 (15 รางวัล)
2. นัดหมายเข้ารับบริการ วันที่ 1-31 ก.ค.60 จับรางวัลวันที่ 7 ส.ค.60 (15 รางวัล)


รางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่ :  

     1. คุณเจริญพร สาธุภาค ทะเบียน 51-9940, 2. คุณดำรงค์ นามโพธิ์ ทะเบียน 1ฒม494, 3. คุณธวัชชัย ทะเบียน 98-9071, 4. คุณอินธนนท์ สังขจันทรานนท์ ทะเบียน 63-2869, 5. คุณคณาวัฒน์ ทะเบียน 1ฒษ9458, 6. คุณภาสกร แสงสำอางค์ ทะเบียน 4กถ184, 7. คุณสังวาล เสาเห็ญ ทะเบียน 1ฒฬ1629, 8. คุณฉัตรชัย ทะเบียน 50-1379, 9. คุณคัมภีย์ ระยับศรี ทะเบียน 1ฒฬ9162, 10. คุณวัฒนา หนุนภักดี ทะเบียน บท519, 11. คุณประพันธ์ วิศาลโภคะ ทะเบียน 5กฬ1729, 12. คุณกฤษฏิ์ ดรุณอาภรณ์ ทะเบียน 1ฒว2261, 13. คุณธีรพงษ์ สุ่มมาตย์ ทะเบียน ฒษ6919, 14. คุณจิระศักดิ์ ฤทธิ์ประภากร ทะเบียน 5กม8486, 15. คุณอุทัศ ร้อยครบุรี ทะเบียน ปด ท8774

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ 090-092-2117