การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2558

 

การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2558 

 มื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด ได้จัดกิจกรรม

" การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย อีซูซุ ประจำปี 2558 ( Isuzu Sales & After sales Skills Contest 2015 ) " 

ซึ่งได้รับเกียรติ จาก คุณวุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด และคุณ เคนจิ อิชิซากะ ( MR. Ishizaka )

กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด มาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ

ในด้านเฉพาะทางที่ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น