อีซูซุชัยเจริญกิจ " พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชการที่ 9 "


 กิจกรรม " จิตอาสาบริการประชาชน "

 

         ภาพบรรยากาศพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชการที่ 9 ณ. วัดอุดมรังสี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560