อีซูซุชัยเจริญกิจ "เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ อีซูซุ Gate Way"


 กิจกรรม " เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ อีซูซุ ณ. ISUZU Gate Way "

 

          ภาพบรรยากาศกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ อีซูซุ ณ. ISUZU Gate Way วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560