CCK NEWS : ISUZU CCK จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561


"ประมวลภาพกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ใน วันที่ 12 มกราคม 2561 ทาง บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมซุ้มเกมส์แจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง"

 


 ประมวลภาพ " งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  "