CCK NEWS : Isuzu CCK สาขากิ่งแก้วจัดกิจกรรม X-Seies Day


 กิจกรรม " ISUZUCCK NEW X-SERIES DAY "

 

          ภาพบรรยากาศกิจกรรม NEW X-SERIES DAY ณ.ISUZUCCK สาขากิ่งแก้ว วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561