พีธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


 กิจกรรม " ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ "

 

          ภาพบรรยากาศกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ รวมไปถึงการรดน้ำขอพรจากคุณวุฒิชัย เผอิญโชค และผู้บริหารโดย จัดที่ ISUZUCCK ทั้ง 2 สาขา